Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyên Thu
BÀNH TRƯỚNG 

Biển hờn căm phẫn dậy trùng khơi
Phương Bắc dã tâm đã mấy thời
Hữu nghị nhuốc nhơ phường cẩu tặc
Chữ vàng trơ tráo bọn tà dơi
Tình xưa đánh đổi bao xương máu
Nghĩa cũ vùi chôn những kiếp đời
Đoạt chiếm lưỡng Sa còn biện bạch
Già mồm ấu trĩ chẳng thèm chơi.


Bài xướngGIẶC BẮC

Sóng gió muôn trùng dậy biển khơi
Dã tâm phương Bắc đã bao thời
Chữ vàng đội lớp phường gian tặc
Hữu nghị trá hình lũ chuột dơi
Xảo ngữ sỗ sàng tình cố cựu
Loan ngôn láo xược nghĩa bao đời
Giở trò bịp bượm chuyên lừa dối
Há dễ ai mà kết bạn chơi.

Nguyên Thu
13/05/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét