Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Thơ Luật Nỗi LòngHƯƠNG LÒNG
(Thuận nghịch đọc)

Xa người mãi nhớ dạ hoài đau
Trở gió về đêm giọt lệ sầu
Tha thiết nỗi niềm vương giấc ái
Thẫn thờ hương mộng dậy canh thâu
Hoa gầy phượng xõa tàn phai sắc
Bóng ngã tình vơi nhạt úa màu
Da diết não say lòng ủ rũ
Ba đào cảnh tím đẫm dòng châu

Châu dòng đẫm tím cảnh đào ba
Ủ rũ lòng say não diết da
Màu úa nhạt vơi tình ngã bóng
Sắc phai tàn xõa phượng gầy hoa
Thâu canh dậy mộng hương thờ thẫn
Ái giấc vương niềm nỗi thiết tha
Sầu lệ giọt đêm về gió trở
Hoài đau dạ nhớ mãi người xa.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét