Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyễn Gia Khanh

NGẪM ĐỜI

Ngẫm cảnh dương trần khổ quá ôi!
Miếng cơm manh áo đổi thay đời
Vết nhăn trên mặt hoài thêm rõ
Nét sạm màu da mãi chẳng thôi
Danh lợi bon chen trò ngán ngẩm
Nghĩa nhân ruồng bỏ chuyện lâu rồi
Tình thân rẻ rúng trong bần phú
Đạo lý xem thường mặc cứ trôi.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


BẠC ĐỜI

Thương mình thi sỹ, khổ chao ôi!
Bạc thiếu mà dư món…bạc đời
Có  bữa sờ bâu  cười  thật  đã
Không tiền đến chợ ngắm chơi thôi
Toan tìm mảnh áo mang vừa được
Định đổi chồng thơ gạn chẳng rồi
Chặc lưỡi đừng leo ngôi Chúa Chổm
Nên đành nước bọt nuốt cho trôi.

Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét