Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Thơ Luật Dáng XuânDÁNG XUÂN

Bên thềm sắc tỏa lộng thiên vân
Lộc biếc phô hương đẹp lối trần
Cài luống xuyến xao bờ mộng thắm
Trải lòng khao khát sợi tình ngân
Giai nhân thưởng nguyệt mê hồn khách
Lãng tử say hoa lạc phách thần
Giữa chốn đài trang hoài khắc khoải
Vương niềm dạ thảo đắm nàng xuân.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét