Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Cung hỷ tân xuân

TÂN NIÊN KHÁNH HỶ

Dậu trình xuân thạnh sắc hoa khai
Bá tánh hân hoan diễn kế bài
Phúc đức mãn môn tăng thọ tuế
Lộc tài sung thất thắng kim giai
Nhật tân thời đáo nhàn sanh lạc
Niên khứ vận lai hỷ sự hài
Lão ấu chi nhân hồng khánh kiết
Đường viên tráng lệ cảnh bồng lai.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét