Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Thơ luật Xuân Hy vọng

XUÂN ƯỚC

Nhật thời xuân đáo đặng an khương
Thiên Ất quới nhơn chiếu hộ đường
Bắc Đẩu khai ân tài mãn thất
Thái Dương ban phúc thọ vô cương
Xiêm y cẩm tú nhân sinh lạc
Ẩm thực cao lương lực tráng cường
Đạo lý luân thường chân thiện mỹ
Thiên hòa địa lợi hiển thanh xương.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét