Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyễn Gia Khanh

SẮC XUÂN

Đắm cảnh thiên nhiên biết mấy tình
Thoạt nhìn đã tỏ khỏi thanh minh
Tao nhân mơ mộng say sưa họa
Mặc khách đa mang đắm đuối bình
Tứ trải tờ hoa ngời nét ngọc
Trăng lồng luống ái thắm màu xinh
Vườn xuân dậy sắc trời non nước
Rạo rực không riêng bởi chính mình.

Liêu Đình Tự


Bài xướng

GIỌT SƯƠNG

Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình
Long lanh, cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.

Nguyễn Gia Khanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét