Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Xuân Niên tứ quí

XUÂN -TỨ QUÝ

Khánh chúc Dậu niên vạn cát tường
Nghinh tân tứ túc hỷ thanh xương
Xuân khai thịnh vượng tài sung thất
Hạ đáo an khang phúc mãn đường
Thu khứ vinh hoa nhân đại lão
Đông qui phú quí thọ vô cương
Môn mi gia đạo hồng dương chiếu
An lạc nhàn cư vĩnh thạnh trường.


Liêu Đình Tự. Khánh hỷ!                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét