Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Đàm đạo ngày xuân

XUÂN NHẬT

Hồng đường nghinh tiếp hữu thanh nhân
Thi họa giao lưu xuất nhập thần
Chước tửu hồng đan trình khách viễn
Chưng trà thanh thủy cẩn tình lân
Hàn huyên đối ẩm thư kinh luận
Đàm đạo giao hòa điển tích phân
Bút pháp long phi chân thiện mỹ
Tư gia hân hạnh kính bằng thân.


Liêu Đình Tự. Kính bút 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét