Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Xuân Mộng


XUÂN SẮC
( Thuận nghịch đọc)


Mai vàng thắm sắc khởi sang xuân
Biếc lộc ngời hương tỏa lối trần
Cài luống xuyến xao bờ mộng vướng
Trải lòng khao khát giọt tình ngân
Đài trang đắm nguyệt xiêu hồn trí
Khách lữ mơ hoa lạc phách thần
Mài miệt cảnh vui ngày hội mở
Khai niềm trổi khúc dậy thời tân.


Tân thời dậy khúc trổi niềm khai
Mở hội ngày vui cảnh miệt mài
Thần phách lạc hoa mơ lữ khách
Trí hồn xiêu nguyệt đắm trang đài
Ngân tình giọt khát khao lòng trải
Vướng mộng bờ xao xuyến luống cài
Trần lối tỏa hương ngời lộc biếc
Xuân sang khởi sắc thắm vàng mai.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét