Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Khát vọng ngày xuân


XIN XĂM ĐẦU NĂM

Đinh Dậu tình nồng kết mãn duyên
Minh xuân Thái lão đáo môn tiền
Tinh huyền oanh yến ngời gia thất
Nguyệt quải phụng loan rạng thảo viên
Lan quế giao hòa hương sắc thắm
Quỳnh lan hảo hiệp mộng nhung huyền
Cầu may quẻ tốt bền giai ngẫu
Bách tuế sanh trường lạc thọ miên.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét