Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Thơ họa/ xướng Tư Tơ

KHÁT VỌNG ĐẦU NĂM

Giao thừa hợp khúc rộn âm vang
Tống cựu nghinh tân tiếp Dậu hoàng
Nhật nguyệt giao hòa giai điệu ngọc
Càn khôn chuyển hóa sắc hương vàng
Đầu tư đối thoại trừ phường nhũng
Hợp tác điều đình diệt lũ gian
Tiếp cận văn minh hưng thạnh trị
Trường đồ viên mãn đặng ninh khang.

Liêu Đình Tự



Bài xướng



ĐIỀU ƯỚC ĐẦU NĂM

Không pháo giao thừa vẫn rộn vang
Kê lai Thân khứ phụng Thiên Hoàng
Vầng dương vẫn đợi ngân lời ngọc
Ánh nguyệt còn mong nhả tiếng vàng
Góp sức toàn dân xây dựng nước
Đồng lòng bách tính diệt trừ gian
Thiên tai dịch bệnh tiêu trừ sạch
Để mãi an bình phúc lộc khang.

28/01/ 2017
Tư Tơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét