Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Xuân Thạnh Vượng

XUÂN THẠNH VƯỢNG


Thân khứ dậu lại tiếp lộ trình
Khánh cầu bá tánh đặng khang ninh
Quan binh sỹ thứ thành danh toại
Nam phụ lão nhi hiển đạt vinh
Sanh khí quốc gia hưng thịnh trị
Tinh hoa dân tộc lạc văn minh
Trường tồn vững chãi miên cường thạnh
Đất nước biên cương vĩnh thái bình.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét