Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

TRẦN QUỐC TUẤN


TRẦN QUỐC TUẤN
Anh hùng cái thế lập kỳ danh
Vận nước ngàn cân phận chẳng đành
Hiển hách Bạch Đằng rung địa chấn
Lẫy lừng Hàm Tử động thiên thanh
Phá Nguyên Mông- diệt giang trừ bạo
An Đại Việt- phò chúa giữ thành
"Hịch Tướng Sĩ" chiêu quân hộ quốc
Khiến người rạng rỡ chí trung anh.
                                 Liêu Đình Tự

1 nhận xét: