Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

BẦU CỬ

Ngày 30 tháng 4 năm 2016

   BẦU CỬ
Bầu cử là quyền nghĩa vụ dân
Tìm người tài đức việc nên cần
Trung thành tổ quốc không tư lợi
Phục vụ đồng bào chẳng cá nhân
Cương quyết thanh trừng phường nhũng nhiễu
Đối đầu bài xích kẻ tham quan
Sớm mong đất nước luôn phồn thịnh
Chọn mặt gửi vàng bất vị thân.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét