Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

THƠ HỌA

Ngày 30 tháng 4 năm 2016

Xướng cao Bồi Già/ họa Liêu Đình Tự

     SỰ ĐỜI  ( Thủ vĩ đối cú)
Vâng đúng sự đời lắm nỗi ơi
Ngẫm dòng ký ức khó ai cười
Tình xưa dẫu chẳng... sao vong nghĩa
Bạn cũ dù chưa... nỡ bội lời
Hẹn buổi xuân xanh nào trọn ước
Thề câu vàng đá phải đâu chơi
Phai dần kỉ niệm không còn thắm
Vâng đúng sự đời lắm nỗi ơi.

Liêu Đình Tự


Bài xướng:


CHỚ U MƠ
( thủ vĩ đối cú)
Ấy đời điêu loạn lắm người ơi
Khóc ngất bầm đau mấy kẻ cười
Thua cả chục keo đôi ván thắng
Lỗ thường mười bận một phen lời
Tranh cùng quân xảo sao liều đấu
Đọ với thằng gian chớ giỡn chơi
Được chửa đáng gì bao thứ mất
Ấy trời điêu loạn lắm người ơi.

 Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét