Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA

Ngày 29 tháng 4 năm 2016

BỆNH BẰNG GIẢ (Thơ Vận Trắc)


BỆNH BẰNG GIẢ
( vận trắc bát vĩ đồng âm)

Bằng giả hiện nay điều chẳng hiếm
Bôi trơn tiền bọc ai đăng kiểm
"Từ xa" nào học vẫn đương kim
"Tại chức" không thi mà có điểm
Hưởng lợi chia phần mấy kẻ liêm
Cầu danh chen chúc cùng nhau kiếm
Hành vi gian dối tội dày thêm
Trái với pháp qui rồi sẽ nếm....

Liêu Đình Tự


XIN HỌA :

TIẾN “XĨ”

tiến “Xĩ” ngày nay nào có hiếm
Thực hư bằng cấp làm sao kiểm
Không cần đến dạy vẫn no tiền
Chả phải đi thi mà đẹp điểm
Bổng hậu nằm ăn, thỏa dạ thèm  
Ghế cao ngồi ngự, thây lòng kiếm
Mánh mung, thủ đoạn suốt ngày đêm
Kiến thức ôi dào, ông cóc …nếm.

CAO BỒI GIÀ

24-04-2016

ĐỒNG HỌA :

ĐIỀU CÒN HIỆN DIỆN...

Giả danh giả cấp giờ không hiếm.
Đạo đức thoái suy...đâu hạnh kiểm..?
Có bạc học tồi cũng giỏi kiêm
Nhiều tiền thi mướn đà cao điểm.
Chia bè đặt bẫy hại người nghiêm.
Họp nhóm bày mưu tìm kế kiếm
Mấy chục năm trường(-nhũng vẫn êm..!)
Ngài Đinh Thăng xử--cho gian nếm !

Trần Lệ  Khánh

CÙNG HỌA :

HỌC “GIẢ”

Học thật bây giờ thành của hiếm
Tiền trao bằng đút có trời kiểm
Luận văn mấy triệu túi liều viêm
Đồ án trăm nghìn đầu liệu điểm
Lên ghế hư danh món áo xiêm     
Ra đời vô thực đồ đao kiếm          
Thì ra đáy bể "biết" mò kim
Tiến sĩ lợn con mặc sức nếm .

 PHAN TỰ TRÍ 


TIẾP HỌA :

MÙI TÂN KHỔ

Chợ đời kẻ xấu thì không hiếm
Nên giả hay chơn thường khó kiểm
Lắm kẻ ăn gian để hốt thêm
Nhiều "tay" làm dối ham tăng điểm
Nói ngay, tiền bạc có cơ tìm
Thú thật, nghĩa nhân đâu dễ kiếm ?
Lừa đảo, giựt giành ngày lẫn đêm
Cái mùi tân khổ dân quen nếm

Thục Nguyên

HỢP HỌA :

KÉN CHỒNG TỰ THÁN

Chàng Lục* thời nay sao qúa hiếm !
Một bè họ Trịnh* không cần kiểm
Nham nham nhở nhở khắp ba miền      
Dở dở ương ương đầy tụ điểm
Học vị đàng hoàng ta muốn tìm
Bằng ma giả dối ai thèm kiếm
Thuyền quyên phận gái xót xa thêm
Giọt đắng bao năm thầm lặng nếm !

*Lục Vân Tiên và Trịnh Hâm: hai nhân vật trong Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét