Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

MỘNG PHÙ VÂN

MỘNG PHÙ VÂN

Cái bả vinh hoa của kiếp người
Chuyển nghề phù phiếm để ngồi xơi
Háo danh trổi dậy lòng tham vọng
Hám lợi sinh ra mộng đổi đời
Đục khoét lương tâm sa trụy lạc
Bòn soi đạo lý mặc ăn chơi
Hồi chuông cảnh báo vòng lao lý
Há chẳng khuyên ta phải thức thời.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét