Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

TRỜI THƯƠNG

Xướng Cao Bồi Già/ họa Liêu Đình Tự
Ngày 29 tháng 4 năm 2016

   TRỜI THƯƠNG

(Thủ vĩ nhất thanh cú)

Tôi bằng lòng với cuộc đời tôi
Mười việc ơn trên vẹn cả mười
Lợi đáo hanh thông vi địa lợi
Thời lai hỷ sự tắc thiên thời
Khoái vì thành quả nên luôn khoái
Cười bởi cơ ngơi cứ mãi cười
Lạc nghiệp an cư nhàn hưởng lạc
Trời thương ta chẳng phụ lòng trời.

        Liêu Đình Tự


Bài xướng:


THÌ THẦM VỚI TÔI
Tôi nằm thủ thỉ với thằng tôi
Mười sự ông suy tớ thấu mười
Sức chẳng dai hoài,đừng cậy sức
Thời không son nữa, chớ trông thời
Khóc vơi mấy nả thôi đừng khóc
Cười được bao nhiêu cứ mãi cười
Phúc chả trùng lai mong chút...phúc
Trời ban trời đãi, cảm ơn trời.

Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét