Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

BIA TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CAM

BIA TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CAM

Nhìn lên di biểu khắc ghi công
Phong cảnh hoang vu bỗng chạnh lòng
Thầm kính linh hồn người quá cố
Tiếc thương sinh mạng khách thân vong
Lập đền bia tạc công xây đập
Tưởng nhớ tri ân kẻ mở dòng
Cảnh cũ còn đây đà vắng bóng
Nghìn thu hậu thế mãi ghi công.

Liêu Đình Tự

2 nhận xét: