Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

LÝ THƯỜNG KIỆT

LÝ THƯỜNG KIỆT

Phò vua cứu nước rạng sơn hà
Thống lĩnh quân binh sách lược đa
Như Nguyệt - Quách Quì hồn thất lạc
Đông Kênh - Triệu Tiết vía tiêu ma
Chiến công Đại Việt ngời trang sử
Thảm bại Tống triều nhục quốc gia
Đại nghiệp Lý triều hưng thạnh trị
"Tuyên ngôn" độc lập khải hoàn ca.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét