Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

ANH HÙNG ÁO VẢI

Ngày 25 tháng 4 năm 2016

ANH HÙNG ÁO VẢI

Nguyễn Huệ Bình Vương xứ Bắc Hà
Chinh Nam phạt Bắc khải hoàn ca
Phò Lê diệt Trịnh trừ hung chúa
Khử tặc bình Thanh dẹp loạn nhà
Sỹ Nghị Ngọc Hồi thần phách lạc
Sầm Nghi Sông Nhị vía hồn sa
Giang sơn thống nhất xưng Hoàng đế
Quốc thái dân an hưởng thái hòa.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét