Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Thơ họa- Đường luật

TỰ BẠCH- xướng Cao Bồi Già

Họ tên thường gọi Vũ Quang Huy
Vò chữ thành thơ xả nghĩ suy
Bắt chước Tú Xương khoa nhất phách
Học đòi Nguyễn Khuyến xướng văn thi
Ngông ngao đời quở: Cao Bồi quá
Lẩm cẩm bạn chê: Cụ Lão chi
Ai ghét ai thương mình đón nhận
Đã vào xin chớ vội quay đi.
Bài họa:

KẾ THUẬT TIỀN NHÂN

Họ Vũ đệm Quang tánh tự Huy
Làm thơ gom chữ chẳng cần suy
Noi gương Cụ Khuyến tung hoành phú
Tiếp bước Tú Xương xướng họa thi
Đĩnh đạc văn đàn sanh lạc thế
Ung dung hội quán lão an chi
Lợi danh trần tục không màn tới
Vững chãi tinh thần mỗi bước đi.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét