Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

SẦU VƯƠNG

Ngày 01 tháng 5 năm 2016


  SẦU VƯƠNG
Họa thơ Phương Hà
Buồn nào hơn cảnh buổi chiều nay
Lỡ mối lương duyên cánh biệt đày
Mắt ngọc sầu thương đôi giọt rớt
Dòng châu lệ thảm sợi mày lay
Bể dâu con tạo tình bôi xóa
Sương gió đường trần nghĩa nhạt phai
Canh cánh bên đời cơn ấm lạnh
Mộng trường ngang trái nặng bề vai.

Liêu Đình Tự


Bài xướng:
KHÉP TẤM MÀN NHUNG
Có những lúc buồn như buổi nay
Đời sao chẳng khác chốn lưu đày
Niềm vui cuộc sống đang tàn lụi
Nỗi khổ nhân tình mãi lắt lay
Quyến thuộc bạn bè đi tứ tán
Tình yêu hy vọng đã phôi phai
Vỡ tuồng cõi thế hoài thay lớp
Theo tấm màn nhung khép, chuyển vai.
Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét