Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Hươg ĐờiHƯƠNG VỊ ĐỜI


Ai nào dám chắc bảo rằng không

Trước vẻ kiêu sa chẳng động lòng

Sáng ngắm vườn đào say dạ ấp

Chiều châm mỹ tửu thả niềm ngông

Đào nguyên mãi đắm thân ngà ngọc

Mộng ái hoài mơ sắc má hồng

Rạo rực miền yêu nồng giấc điệp

Tình đà sóng sánh mãi hằng trông.


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét