Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thơ Luật Núi Đôi

NÚI ĐÔI

Tuế nguyệt trơ gan nhuộm mái đầu
Phong trần vũ đả có sờn đâu
Thiên bạn vận mệnh bền giai ngẫu
Địa phối tơ duyên đẹp ngõ hầu
Cát bui thời gian tình mãi thắm
Bể dâu con tạo nghĩa càng sâu
Thủy chung bền bĩ cùng năm tháng
Sự thế đa đoan chẳng đổi màu.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét