Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thu Niềm
THU NIỀM

Thu gầy héo hắt nỗi sầu hong
Lặng lẽ mình ênh quạnh quẽ phòng
Gió bấc se tình ôm mộng trở
Canh trường thắc dạ chạnh niềm mong
Bờ xưa hoang lạnh tàn xuân sắc
Lối cũ đìu hiu nát cõi lòng
Thổn thứcmiền yêu đời lẻ bạn
Giọt buồn chan chứa lệ trào đong.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét