Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Thơ họa/ xướng Nhật LệNỖI NIỀM

Đồng về lạnh giá buốt ngàn cây
Trở luống thương sầu lại đắm say
Sông đợi bến xưa lòng mong mỏi
Khách chờ tình cũ dạ lung lay
Hồng môi phận lỡ duyên tơ xót
Nhạt sắc hương nhòa lệ đắng cay
Trông ngóng bạn đời than mệnh số
Giông* hoài cảm thán mãi buông tay. 
*Giông: xui xẻo

Tay buông mãi thán cảm hoài giông
Số mệnh than đời bạn ngóng trông
Cay đắng lệ nhòa hương sắc nhạt
Xót tơ duyên lỡ phận môi hồng
Lay lung dạ cũ tình chờ khách
Mỏi mong lòng xưa bến đợi sông
Say đắm lại sầu thương luống trở
Cây ngàn buốt giá lạnh về đông.

Liêu Đình Tự

  Bài xướng

SẦU ĐÔNG
(thuận nghịch độc)
Thuận
Đông gió lạnh buồn tím cỏ cây
Tiễn đưa chiều đắng rượu nồng say
Sông bên nắng úa bờ hiu hắt
Lữ khách chân mòn dạ lắt lay
Hồng nhạn lướt cao bay xứ viễn
Hạnh phòng vương lệ đẫm mi cay
Trông vời nẽo khuất quê thương nhớ
Giông bão nối đời mãi trắng tay.

Nghịch
Tay trắng mãi đời nối bão giông
Nhớ thương quê khuất nẽo vời trông
Cay mi đẫm lệ vương phòng hạnh
Viễn xứ bay cao lướt nhạn hồng
Lay lắt dạ mòn chân khách viễn
Hắt hiu bờ úa nắng bên sông
Say nồng rượu đắng chiều đưa tiễn
Cây cỏ tím buồn lạnh gió đông.

Nhật LệKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét