Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Thu Nhớ
THU NHỚ

Tình thu kỉ niệm mãi chưa mờ
Giọt cảm đong đầy chuỗi ước mơ
Mộng ủ vàng son thờ thẫn nhớ

Sầu đan tím dạ ngẩn ngơ chờ
Niềm xưa khắc khoải đường duyên nợ
Cảnh cũ tiều điều phận tóc tơ
Lỗi nhịp cung đàn bao cách trở
Canh trường thổn thức những ngày thơ.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét