Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Thơ họa/ xướng Thanh ThốngTHU GẦY

Thu niềm rả rich giọt mưa ngâu
Khắc khoải niềm tư trút lệ sầu
Sóng sánh thề xưa không trọn đạo
U hoài ngõ hẹn chẳng tròn câu
Phong sương nhòa nhạt bờ xuân sắc
Cát bụi phôi phai giấc mộng đầu
Ngẫm cảnh xót thay đời bội bạc
Bên dòng kỉ niệm mãi hằn sâu.Bài xướng

GIỌT THU

Tím sẫm thu chiều gửi giọt ngâu
Hồn rưng khắc khoải trỗi cung sầu
Mi nhòe nghẹn đắng không tròn chữ
Mắt đẫm cay nồng chẳng vẹn câu
Giữ vạn lời thương ngày cảm cuối
Chờ bao sợi nhớ thuở yêu đầu
Vô tình ngọn bút theo dòng chảy
Kỷ niệm xưa giờ mãi khắc sâu.

Thanh ThốngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét