Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Niềm Thu


NIỀM THU

Bạn đã rời xa giữa nắng chiều
Thu về lá rụng nỗi lòng xiêu
Người đi biền biệt sầu muôn nẻo
Kẻ ở xót xa tủi lắm điều
Ngẫm cảnh xuyến xao bờ héo hắt
Khơi niềm nhung nhớ dạ cô liêu
Lối xưa gầy guột canh đời ảo
Mộng vỡ triều dâng xót phận nhiều.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét