Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Tình ThuHOÀI THU
(Tnđ)
Sang thu chạnh luống gợi người thương

Cảm mãi hoài rơi lá ngập đường

Vàng mộng xuyến xao bờ nỗi nhớ

Tím lòng khao khát giọt tình vương

Tan niềm dạ thảo buồn nhân thế

Xót cảnh đời hoa não đoạn trường

Bàng bẽ tuổi xuân than phận số

Đan sầu phận lỡ giấc mờ hương.


Hương mờ giấc lỡ phận sầu đan
Phận số than xuân tuổi bẽ bàng
Trường đoạn não hoa đời cảnh xót
Thế nhân buồn thảo dạ niềm tan
Vương tình giọt khát khao lòng tím
Nhớ nỗi bờ xao xuyến mộng vàng
Đường ngập lá rơi hoài mãi cảm
Thương người gợi luống chạnh thu sang.


Liêu Đình Tự


Bài họa của Nhật Lệ


Thuận
Tàn thu lệ đắng giọt sầu thương
Thẫm sắc mây qua nẽo vắng đường
Vàng võ giấc xuân thềm mộng dệt
Xác xơ vườn hạ nắng tơ vương
Tan nồng nếm rượu bình khô cạn
Vỡ ái đàn ngân khúc hận trường
Bàng lá tả tơi chiều gió bão
Đan tình bước lẽ bóng quỳnh hương.


Nghịch
Hương quỳnh bóng lẽ bước tình đan
Bão gió chiều tơi tả lá bàng
Trường hận khúc ngân đàn ái vỡ
Cạn khô bình nếm rượu nồng tan
Vương tơ nắng hạ vườn xơ xác
Dệt mộng thềm xuân giấc võ vàng
Đường vắng nẽo qua mây sắc thẫm
Thương sầu giọt đắng lệ thu tàn.


Nhật Lệ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét