Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Thu SầuTHU SẦU
(Tnđ)

Vương niềm nhuộm tím gợn thu ba
Sóng dậy miền thương buổi ngọc ngà
Trường mộng giấc thu hoài cảm sắc
Đoản tình duyên hạ mãi mơ hoa
Sương lồng ngõ ái lòng tê tái
Nguyệt lộng bờ mơ nghĩa nhạt nhòa
Hường má phận than sầu buốt dạ
Hương tàn phận liễu bóng mờ xa.


Xa mờ bóng liễu phận tàn hương
Dạ buốt sầu than phận má hường
Nhòa nhạt nghĩa mơ bờ lộng nguyệt
Tái tê lòng ái ngõ lồng sương
Hoa mơ mãi hạ duyên tình đoản
Sắc cảm hoài thu giấc mộng trường
Ngà ngọc buổi thương miền dậy sóng
Ba thu gơn tím nhuộm niềm vương.


Liêu Đình Tự


Bài họa của Tiểu Linh Tôn


U 48 ĐI HỌC(Thuận nghịch độc)


Vương vấn nụ hồng Phượng tháng ba

Lớp vô ngồi nhớ tuổi son ngà 

Trường xưa đến lại ngời mi mắt 

Bạn mới quen vừa đẹp nét hoa 

Sương điểm tóc đầu mong chữ thắm

Gió đưa tình mộng viết câu nhòa

Hường môi tiếc nhạt nào niên thiếu 

Hương thoảng mơ về nơichốnxa.

10/8/2017••••••••TIỂU LINH TÔN •••••••

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét