Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Niềm Vương


VƯƠNG NIỀM
(tnđ)
Say hoài mộng vỡ tím trời mây
Giấc lỡ sầu đan giọt lệ đầy
Ngày tháng ngẩn ngơ than phận hẩm
Bể dâu tê tái dậy niềm tây
Cay nhòa mắt ngọc hương tàn úa
Giá buốt đời xuân sắc héo gầy
Đày kiếp gió sương bờ khổ hạnh
Dày vò nỗi tủi mãi canh chầy .


Chầy canh mãi tủi nỗi vò dày
Hạnh khổ bờ sương gió kiếp đày
Gầy héo sắc xuân đời buốt giá
Úa tàn hương ngọc mắt nhòa cay
Tây niềm dậy tái tê dâu bể
Hẩm phận than ngơ ngẩn tháng ngày
Đầy lệ giọt đan sầu lỡ giấc
Mây trời tím vỡ mộng hoài say.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét