Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Mộng ThuMỘNG THU
(Tnđ)

Thu gầy sắc ái ngõ phai phôi
Liễu tím sầu hương nhạt phấn nhồi
Mù mịt giọt thương nhòa mí mắt
Hắt hiu niềm nhớ đẫm làn môi
Ru tình mãi xót buồn duyên lỡ
Trở giấc hoài đau tủi phận bồi
Thù tạc nghĩa xưa bờ vực thẳm
Du nhàn mộng vỡ cảnh đời côi.


Côi đời cảnh vỡ mộng nhàn du
Thẳm vực bờ xưa nghĩa tạc thù
Bồi phận tủi đau hoài giấc trở
Lỡ duyên buồn xót mãi tình ru
Môi làn đẫm nhớ niềm hiu hắt
Mắt mí nhòa thương giọt mịt mù
Nhồi phấn nhạt hương sầu tím liễu
Phôi phai ngõ ái sắc gầy thu..

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét