Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Thơ họa/ xướng Hồ Văn Thiện

 HẠNH ĐỜI

Mừng bác nay đà tuổi tám mươi
Thần minh nhĩ thính mục tinh người
Lợi danh bất chính không quì gối
Cuộc sống vô ưu mãi khoái cười
Tu dưỡng cành nhân càng thắm sắc
Tài bồi cội hạnh vẫn xanh tươi
Phúc hồng viên mãn truyền lưu hậu
Chẳng trái lương tâm thuận mệnh trời

                       Liêu Đình Tự 


Bài xướng


  MẶC TRỜI 

Sinh tử nào ai biết mấy mươi
Cốt sao gắng sống chỉ bằng người
Chín mươi lão thượng chưa lo điếu
Bảy chục huyết tăng vẫn cứ cười
Thơ thẩn đôi bài càng cố gắng
Rượu bia vài vại lại thêm tươi
Giao thừa thắp nén hương trừ tịch
Hoạ phúc cân chia mặc xác trời 


Hồ văn Thiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét