Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thơ luật Xuân tự trào

XUÂN TỰ TRÀO

Môn tiền thảo mộc sắc quang minh
Hồng hỏa dinh trung rạng thất đình
Niên khứ xuân lai hồng phúc tấn
Nhật tân thời đáo lộc tài sinh
Sanh cơ địa phát gia đường bão
Tác nghiệp thiên ban hỷ sự trình
Bằng hữu giao hòa trà tửu ẩm
Kết tình thi chúc đặng khang ninh.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét