Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Thơ luật Khánh Hỷ Tân niên
KHÁNH HỶ TÂN NIÊN


Khánh hỷ tân xuân kiết sự tường
Phước tinh lâm chiếu rạng gia cương
Lộc tài tấn phát miên miên thạnh
Phúc đức lưu thâm vĩnh vĩnh trường
Phu phụ bách niên giai đắc thọ
Tử tôn vạn đại đặng ninh khương
Công danh sự nghiệp đều thành đạt
Đinh Dậu nhàn lai lạc phú cường.


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét