Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thơ họa/ Xướng Nguyễn Gia Khanh

KHÚC XUÂN SANG

Xuân nồng sắc đắm mãi người ơi!
Biếc thắm hương đưa tỏa rạng trời
Vần đượm nghĩa say niềm gió lộng
Mộng chao tình dậy khúc dòng khơi
Ngân rung tứ cảnh ngời vang điệu
Trổi lộng hồn hoa ngát vọng lời
Gần cũng cảm thông nào cách trở
Thân đời gắn kết vẫn hoài vui.


Đọc ngược:

Vui hoài vẫn kết gắn đời thân
Trở cách nào thông cảm cũng gần
Lời vọng ngát hoa hồn lộng trổi
Điệu vang ngời cảnh tứ rung ngân
Khơi dòng khúc dậy tình chao mộng
Lộng gió niềm say nghĩa đượm vần
Trời rạng tỏa đưa hương thắm biếc
Ơi người mãi đắm sắc nồng xuân!

Liêu Đình Tự

Bài xướng


TÌNH XUÂN
(Thuận-Nghịch độc)

Xuân tình đắm mãi nước non ơi !
Biếc lộc dâng hương tỏa đất trời
Vần gợi tứ say hồn bút lộng
Nụ chen đào thắm nắng chiều khơi
Ngân cùng khúc nhạc đàn gieo phím
Họa tiếp mùa yêu mộng gửi lời
Gần lại bước xưa buồn tủi hết
Thân xa để Dậu đón ngày vui.

Đọc ngược:

Vui ngày đón Dậu để xa Thân
Hết tủi buồn xưa bước lại gần
Lời gửi mộng yêu mùa tiếp họa
Phím gieo đàn nhạc khúc cùng ngân
Khơi chiều nắng thắm đào chen nụ
Lộng bút hồn say tứ gợi vần
Trời đất tỏa hương dâng lộc biếc
Ơi non nước mãi đắm tình xuân.

Xuân Đinh Dậu-2017
Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét