Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Thơ họa/ xướng Trần Như Tùng

THANG ĐỜI

Tám mươi thượng thọ xếp vào hàng
Thắm nốt thang đời vọng tính tang
Điệu cảm chứa chan hoài thánh thoát
Câu tình dìu dặt mãi ngân vang
Nhờ trời trí tuệ còn minh mẫn
Được cái tinh thần vẫn lớp lang
Thơ họa dăm bài cùng bạn hữu
Chẳng sai sức khỏe quí hơn vàng.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

MỪNG THỌ 80

Đem tám chữ mươi xếp một hàng                 
Gõ vào nghe thấy tính tinh tang.
Bổng trầm luyến láy vài khi lặng
Khoan nhặt ngân nga cũng lúc vang.
Cẩu mệnh gập ghềnh đời cút kít
Quế hòe lăn lộn kiếp khoai lang.
Cuối chương âm hưởng bừng hoan hỉ
Nghệ sĩ tồi ơi ! Lại nhạc vàng !

                     Trần Như Tùng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét