Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Thơ họa/ xướng Phan Tự Trí

LỘC ĐÁO GIA

Đình thượng nhạc rừng trổi rổn rang
Lộc đang độ tuổi trỗ lông ràng
Mùa giao địa ấp dù mưa bạc
Tiết chuyển thiên ôm dẫu nắng vàng
Hấp thụ khí trời nuôi sự sống
Điều hòa hương đất đón ngày sang
Thỏa lòng tung cánh miền hoang dã
Năm tháng hồn nhiên vẫn nhịp nhàng.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


TUNG CÁNH TRỜI XUÂN

Mới sáng thi tài tiếng rảnh rang 
Các con đã tới tuổi ra ràng *
Gió mưa mẹ ủ nhuần lông bạc
Sương giá cha ươm sáng giọng vàng
Có lẽ đất lành chim mới đậu
Như là tâm khiết phúc vừa sang
Mừng vui ta muốn cùng tung cánh
Nắng rợp trời xuân lướt nhẹ nhàng. 

PHAN TỰ TRÍ – 13-01-2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét