Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thơ luật Tết Táo Quân

TẾT TÁO QUÂN

Nhị thập sơ tam tết táo quân
Thăng thiên tâu báo chuyện hồng trần
Niệm hương hậu lễ trình chư vị
Dâng sớ ngọc hoàng hộ chủ nhân
Thượng giới ban ân hưng thịnh thế
Hạ phàm tứ phước lạc tinh thần
Niên trung tiếp quản phò nhơn trạch
Cầu nguyện môn đường phúc lộc khang.

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét