Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thơ luật Cung hỷ tân xuân

 ĐINH DẬU NIÊN - 2017

Xuân thềm nụ biếc mãn hoa khai
Chuyển hóa càn khôn khởi sự hài
Bá tánh hân hoan nghinh Dậu đáo
Muôn sinh hớn hở tiếp Kê lai
Thiên thời lạc nghiệp ban ân đức
Địa lợi nhàn cư tấn lộc tài
Tiêu địch tấu hòa hưng thịnh thế
Môn đường tịnh mậu sắc hoàng mai.

Liêu Đình Tự.  Chấp bút

               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét