Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

KHÁNH THỌ

MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI


( Tặng bạn thơ)


Bát tuần chạm đỉnh vẫn vui chơi
Tai thính thần minh chả kém người
Tổ đức phúc gieo ngời vạn nẻo
Hiền thân lộc hưởng rạng muôn nơi
Đối nhân xử thế tình không cạn
Tác nghiệp sanh cơ nghĩa chẳng vơi
Bằng hữu viễn lân trà tửu ẩm
Văn chương đàm đạo mãi yêu đời.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét