Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Thơ luật GIA HUẤN

GIA HUẤN
( Thể khoán yêu)


Chí hiếu suy tôn việc phải tường
Sinh thành đức trọng trị vô cương
Ân sâu tình mẹ như Đông hải
Nghĩa nặng công cha tựa Thái sơn
Phụng dưỡng chớ nên thương tổn đạo
Tôn thờ nào để tuỉ buồn con
Song thân hiển tại bình sinh lạc
Nhi tử lưu tâm khắc tạc lòng.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét