Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Thơ họa Sống Mãi Đường thi

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI


(Hoạ thơ Giang Tử Vân)

Tiền bối Đường thi Đất Việt này
Hàn Thuyên lão tổ đức cao dày
Tinh hoa dân tộc tư duy mới
Di sản Đông Phương cốt cách đầy
Bút pháp long phi danh tánh rạng
Trường đồ phụng vũ sắc hương bay
Kế thừa hậu đại soi kim cổ
Biến thể tài bồi lộng gió mây.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét