Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Thơ họa: Kế thuật tiền nhân

KẾ THUẬT TIỀN NHÂN


( Họa thơ Liêu Đình Bá)

Thiện - Hưởng - Đắc Công với bác Xuyên
Đồng tâm sở nguyện lái chung thuyền
Kế thừa đạo thánh chuyên hành thuật
Nối nghiệp tiên hiền cũng sánh duyên
Vũ đả bao phen nào nhụt chí
Phong chinh mấy lượt vẫn ngang nhiên
Tài bồi trí dũng vươn tầm mới
Sự thế quanh co chẳng não phiền.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

TỨ KIỆT ĐƯỜNG THI

Đắc Công - Thiện - Hưởng với Bình Xuyên
Tứ kiệt Đường thi lái một thuyền
Nối nhịp tao đàn chuyên chở đạo
Bắc cầu bằng hữu kết giao duyên
Mưa sa đối diện không lùi bước
Bão tố đương đầu vẫn nghiễm nhiên
Đạo lý sáng ngời trong chữ nghĩa
Mặc cho tai họa đến buồn phiền.

Liêu Đình Bá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét