Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Thơ họa Thâý thương thay

THÂÝ THƯƠNG THAY


( Họa thơ Cao Bồi Già)

Thằng tớ tự tung thâý thất thừơng
Ngông nghênh ngờ nghệch ngỡ nhu nhường
Ngây ngô ngôn ngữ ngầm ngơ ngác
Thơ thẩn tính tình tưởng tất tươm
Thô thiển tứ thơ trơ trẽn tráo
Vòng vo văn vấn vật vờ vương
Ví von vơ váo vần vô vị
Thế thái tận tường túc tắc thương.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét