Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thơ Họa VẪN CÒN XUÂN

VẪN CÒN XUÂN


( Họa thơ Thục Nguyên)

Xem ra bác vẫn khỏe chưa già

Trạc tuổi mấy người sánh được ta

Mới thấy tưởng chừng đâu bốn chục

Vừa nghe mới biết đã năm ba

Mò trai xuống biển còn dư sức

Bắt bướm lên non cũng đủ trà

Ngắm nghé bên đời bao kẻ đợi

Ngày sang đưa đón biết bao bà.


Chừng tuổi ai nghe cũng ái chà!

Vẫn còn đương sức đáng khen nha

Vườn hồng chuốc tửu còn ngon chán

Bể ái xông hơi vẫn khoái mà

Những tưởng xuân xanh đang tái hiện

Nào hay lão hạc đến chưa à ?

Non tiên nhẹ gót vương màu nhớ

Chớ bảo rằng nay bác đã già.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét