Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Thơ khánh thọ

BÁT TUẦN KHÁNH THỌ

                Liên hoàn
( Thơ họa tặng Phạm Thành Lý)

Chúc bác trên đà tuổi chín mươi
Yên gia ổn thất mãi vui cười
Xuân xanh lạc nghiệp sanh nhàn thế
Lão hạc an chi hảnh diện đời
Hương lửa ba sinh thề trọn đạo
Đá vàng một kiếp nguyện chung đôi
Tử tôn hiếu thuận song thân phụng
Hậu duệ đề huề chẳng lỏi loi.


Hậu duệ đề huề chẳng lỏi loi.
Thi đàn bằng hữu xướng hòa chơi
Lợi danh trái đạo không quì gối
Sương gió trở trời chẳng hắt hơi
Nhân nghĩa tài bồi đằm thắm mãi
Rượu thơ đàm đạo ngát hương thôi
Bát tuần trung thọ người trong cõi
Lạc thế nhàn cư phúc đức rồi.Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét